2D sound source localization technology based on diaphragm EFPI fiber microphone array

Sijun Zhang, Shengpeng Wan*, Yangfeng Wang, Bin Zhang, Zhengping Zhang, Haihua Zhong, Jiulin Shi, Jizhou Sun, Xingdao He, Qiang Wu

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

7 Citations (Scopus)
15 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of '2D sound source localization technology based on diaphragm EFPI fiber microphone array'. Together they form a unique fingerprint.

Physics