A Facile Stratification-Enabled Emergent Hyper-Reflectivity in Cholesteric Liquid Crystals

Qunmei Wei, Pengrong Lv, Yang Zhang, Jiwen Zhang, Zhuofan Qin, Laurens T. de Haan*, Jiawen Chen, Ding Wang, Ben Bin Xu, Dirk J. Broer, Guofu Zhou, Liming Ding, Wei Zhao

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A Facile Stratification-Enabled Emergent Hyper-Reflectivity in Cholesteric Liquid Crystals'. Together they form a unique fingerprint.

Chemistry