High-Directionality Spin-Selective Directing of Photons in Plasmonic Nanocircuits

Youqiao Ma*, Bo Liu, Zhiqin Huang, Jinhua Li, Zhanghua Han, Di Wu, Jun Zhou, Yuan Ma, Qiang Wu, Hiroshi Maeda

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

3 Citations (Scopus)
27 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'High-Directionality Spin-Selective Directing of Photons in Plasmonic Nanocircuits'. Together they form a unique fingerprint.

Physics