Highly efficient urea oxidation via nesting nano nickel oxide in eggshell membrane-derived carbon

Shun Lu, Matthew Hummel, Zhengrong Gu*, Yucheng Wang, Keliang Wang, Rajesh Pathak, Yue Zhou, Hongxing Jia, Xueqiang Qi*, Xianhui Zhao, Ben Bin Xu, Terence Liu*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

89 Citations (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Highly efficient urea oxidation via nesting nano nickel oxide in eggshell membrane-derived carbon'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science