Highly sensitive twist sensor based on partially silver coated hollow core fiber structure

Dejun Liu, Rahul Kumar, Fangfang Wei, Wei Han, Arun Mallik, Jinhui Yuan, Chongxiu Yu, Zhe Kang, Feng Li, Zhengyong Liu, Hwa Yaw Tam, Gerald Farrell, Yuliya Semenova, Qiang Wu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

22 Citations (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Highly sensitive twist sensor based on partially silver coated hollow core fiber structure'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy