Machine Learning-Based Human Motion Recognition via Wearable plastic Fiber Sensing System

Qiang Wu, Bin Liu, Yu-Lin Wang, Yingying Hu, Juan Liu, Xing-Dao He, Jinhui Yuan

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

3 Downloads (Pure)
Original languageEnglish
JournalIEEE Internet of Things Journal
Publication statusAccepted/In press - 15 May 2023

Cite this