Mechanistic Insights into OC–COH Coupling in CO2 Electroreduction on Fragmented Copper

Kaili Yao, Jun Lin, Haibin Wang, Ruihu Lu, Xiaotao Yang, Mingchuan Luo, Ning Wang, Ziyun Wang, Changxu Liu, Tan Jing, Songhua Chen, Emiliano Cortés, Stefan Maier, Sheng Zhang, Tieliang Li, Yifu Yu, Yongchang Liu, Xinchen Kang, Hongyan Liang*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

45 Citations (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Mechanistic Insights into OC–COH Coupling in CO2 Electroreduction on Fragmented Copper'. Together they form a unique fingerprint.

Chemistry