Polarization-insensitive reverse-ridge AlGaAs waveguide for the mid-infrared supercontinuum generation

Luqi Zhang, Jinhui Yuan*, Yujun Cheng, Chao Mei, Jintao Lai, Xian Zhou, Qiang Wu, Binbin Yan, Kuiru Wang*, Chongxiu Yu, Xinzhu Sang

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

4 Citations (Scopus)
15 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Polarization-insensitive reverse-ridge AlGaAs waveguide for the mid-infrared supercontinuum generation'. Together they form a unique fingerprint.

Physics