Simple structure dual-core photonic crystal fiber polarization beam splitter covering the O + E + S + C + L + U band based on the surface plasmon resonance effect

Yuwei Qu, Jinhui Yuan*, Shi Qiu, Xian Zhou, Binbin Yan, Qiang Wu*, Bin Liu, Kuiru Wang, Xinzhu Sang, Keping Long, Chongxiu Yu

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Citations (Scopus)
15 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Simple structure dual-core photonic crystal fiber polarization beam splitter covering the O + E + S + C + L + U band based on the surface plasmon resonance effect'. Together they form a unique fingerprint.

Physics