Singlemode-Multimode-Singlemode Fiber Structures for Sensing Applications – A Review

Qiang Wu*, Yuwei Qu, Juan Liu, Jinhui Yuan*, Sheng-Peng Wan, Tao Wu, Xing-Dao He, Bin Liu*, Dejun Liu, Youqiao Ma, Yuliya Semenova, Pengfei Wang, Xiangjun Xin, Gerald Farrell

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

90 Citations (Scopus)
139 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Singlemode-Multimode-Singlemode Fiber Structures for Sensing Applications – A Review'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering

Physics