Tapered side-polished microfibre sensor for high sensitivity hCG detection

Wei Luo, Bin Liu*, Juan Liu, Tao Wu, Qiang Liu, Meng-Yu Wang, Sheng-Peng Wan, Jinhui Yuan*, Ping Lu, Danling Wang, Xing-Dao He, Qiang Wu*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Citations (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Tapered side-polished microfibre sensor for high sensitivity hCG detection'. Together they form a unique fingerprint.

Physics