The influence of signals power and pumping configuration on the gain of Raman amplifier

Xiangjun Xin, Chongxiu Yu, Jianhua Ren, Qiang Wu, Yu Xin, Chuanlin Wang, Wenxiao Zheng, Anjian Li, Shuangchen Ruan, Geguo Du, Xiaoqiang Yang, Gang Xin

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)61-63
JournalStudy on Optical Communications
Issue number04
Publication statusPublished - 2003

Cite this